<span id="zfx1v"></span>
<noframes id="zfx1v"><strike id="zfx1v"></strike>
<span id="zfx1v"><video id="zfx1v"></video></span>
<strike id="zfx1v"><video id="zfx1v"></video></strike><strike id="zfx1v"></strike><span id="zfx1v"></span>
<span id="zfx1v"><video id="zfx1v"><ruby id="zfx1v"></ruby></video></span>
<strike id="zfx1v"></strike>
<noframes id="zfx1v"><menuitem id="zfx1v"><ins id="zfx1v"></ins></menuitem>
<span id="zfx1v"></span><th id="zfx1v"></th>
<span id="zfx1v"></span><span id="zfx1v"></span>
<strike id="zfx1v"></strike>

人力资源实训招聘与配置知识点:招聘中要注意的问题

来源环球网校 发布时间2017-04-28 16:16:03 点击量 分享

 ‐摘要/环球网校人力资源实训频道小编为人力资源实训学员整理了“人力资源实训招聘与配置知识点:招聘中要注意的问题”的复习资料主要讲招聘中要注意的问题知识点供考生复习备考之用详见下文。

 编辑推荐:各省市2016年下半年人力资源管理师成绩查询入口

人力资源管理师免费题库-章节知识点练习题

 招聘中要注意的问题(环球网校人力资源实训频道为您提供招聘中要注意的问题)

 1、简历并不能代表本人

 2、 工作经历比学历更重要

 3、 不要忽视求职者的个性

 4、 让应聘者更多地了解组织

 5、 给应聘者更多的表现机会

 6、 注意不忠诚和欠缺诚意的应聘者

 环球网校友情提示人力资源实训招聘与配置知识点:招聘中要注意的问题之外的更多人力资源管理师相关模拟试题请关注环球网校人力资源管理师频道除此之外在环球网校人力资源管理师论坛将有更多人力资源管理师考友与您一起交流考试信息。

 编辑推荐

 2017年上半年人力资源管理师考试时间预计:5月21日

 2017年上半年各地人力资源管理师报名时间

 人力资源管理师频道首页|环球网校人力资源管理师考试论坛

课程免费试听
侑塰滴魁騰蕉
<span id="zfx1v"></span>
<noframes id="zfx1v"><strike id="zfx1v"></strike>
<span id="zfx1v"><video id="zfx1v"></video></span>
<strike id="zfx1v"><video id="zfx1v"></video></strike><strike id="zfx1v"></strike><span id="zfx1v"></span>
<span id="zfx1v"><video id="zfx1v"><ruby id="zfx1v"></ruby></video></span>
<strike id="zfx1v"></strike>
<noframes id="zfx1v"><menuitem id="zfx1v"><ins id="zfx1v"></ins></menuitem>
<span id="zfx1v"></span><th id="zfx1v"></th>
<span id="zfx1v"></span><span id="zfx1v"></span>
<strike id="zfx1v"></strike>
<span id="zfx1v"></span>
<noframes id="zfx1v"><strike id="zfx1v"></strike>
<span id="zfx1v"><video id="zfx1v"></video></span>
<strike id="zfx1v"><video id="zfx1v"></video></strike><strike id="zfx1v"></strike><span id="zfx1v"></span>
<span id="zfx1v"><video id="zfx1v"><ruby id="zfx1v"></ruby></video></span>
<strike id="zfx1v"></strike>
<noframes id="zfx1v"><menuitem id="zfx1v"><ins id="zfx1v"></ins></menuitem>
<span id="zfx1v"></span><th id="zfx1v"></th>
<span id="zfx1v"></span><span id="zfx1v"></span>
<strike id="zfx1v"></strike>